O projekcie

Kampania “Bezpieczni 60+” – zadanie polega na zorganizowaniu akcji informacyjno-edukacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości i pomoc pokrzywdzonym. W ramach zadania przygotujemy i udostępnimy adresatom zróżnicowane publikacje i wydawnictwa związane z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganiem przyczynom przestępczości.

Przygotowana zostanie gazeta, za pośrednictwem której przestrzeżemy osoby starsze przed tzw. oszustwami na wnuczka oraz innymi tego typu przestępstwami, przy których wykorzystywana jest łatwowierność i trudna sytuacja seniorów. Wyjaśnimy, jak ustrzec się przed oszustwami finansowymi (lichwa, piramidy finansowe, wyłudzenia, świadome wprowadzenie w błąd przy zawieraniu umów; nieuczciwi sprzedawcy żerujący na naiwności i łatwowierności osób starszych). Wyjaśnimy, jak radzić sobie w sytuacji, gdy padnie się ofiarą przestępstwa. Omówimy także powszechne modele kradzieży, jakimi padają seniorzy (kieszonkowcy, włamania do domu – różne metody wykorzystywane przez złodziei przeciwko szczególnej grupie, jaką są osoby starsze, np. „wpraszanie się” do domu pod pretekstem kontroli jakiejś instalacji w mieszkaniu itd.). Wyjaśnimy, jak zapobiec tego typu zdarzeniom i jakie możliwości działania ma osoba pokrzywdzona.

Projektem zostanie objętych 1000 punktów w całej Polsce: UTW i kluby seniora. W czerwcu adresaci zadania otrzymają gazety, ulotki oraz broszury z poradami dotyczącymi opisanych zagadnień.

Kampania współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości