Umowa na odległość – kiedy można od niej odstąpić?

O umowie zawartej na odległość mówimy np. w odniesieniu zakupów w sklepie albo portalu internetowym. Z kolei umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to umowa zawarta np. w domu konsumenta, podczas pokazu w hotelu czy domu kultury. Konsument, który zawarł umowę na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Sprzedawca nie ma prawa obciążać Cię żadnymi opłatami związanymi z odstąpieniem od umowy. Zakupione na pokazie garnki lub nabyte w internecie buty możesz po prostu zwrócić, a sprzedawca musi oddać pieniądze.

Sprzedawca ma na zwrot pieniędzy 14 dni (liczone od otrzymania oświadczenia o rezygnacji z umowy). Środki powinny zostać zwrócone w takiej samej formie, w jakiej dokonano płatności, chyba że klient zgodzi się na inną formę (jeśli płacisz kartą – zwrot powinieneś otrzymać na konto, jeśli gotówką – przysługuje Ci zwrot w gotówce).

Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić nie tylko wartość oddawanego towaru, lecz także koszt związany z najtańszym (spośród zawartych w ofercie sprzedawcy) sposobów dostarczenia. Jeśli więc w sklepie internetowym do wyboru były następujące opcje dostawy: odbiór osobisty za 0 zł, list polecony za 12 zł i kurier za 20 zł, to sprzedawca zwraca konsumentowi 12 zł (najtańsza z zaproponowanych opcji). Nie uwzględnia się tu odbioru osobistego, ponieważ nie jest on metodą dostarczenia rzeczy.

Zwrócić można również towar zakupiony na raty podczas prezentacji. Jest to sytuacja zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, od umowy wolno więc odstąpić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Konsument może to zrobić, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy – np. za pomocą formularza, który zazwyczaj jest dołączany do umowy. Najlepiej wysłać oświadczenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Niektórzy przedsiębiorcy umożliwiają odstąpienie od umowy za pośrednictwem swojej strony internetowej, przez elektroniczny formularz. W takim przypadku muszą potwierdzić otrzymanie oświadczenia, np. wysyłając do konsumenta e-mail.

Jeżeli na prezentacji dokonaliśmy zakupu na raty i nie jest to kredyt darmowy („0%”), to znaczy, że mamy do czynienia z umową kredytu konsumenckiego, a ściślej – z kredytem wiązanym. Odstąpienie przez konsumenta od umowy kupna towaru ma więc skutek wobec kredytu.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Umowy zawierane na odległość/poza lokalem przedsiębiorcy, https://www.uokik.gov.pl/faq_umowy_zawierane_na_odleglosc.php#faq1252

[dostęp: 2 czerwca 2019 r.]

.