Zostałeś pokrzywdzony przestępstwem? Zwróć się o pomoc

Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera osoby pokrzywdzone przestępstwem, ich bliskich i świadków. W ramach Funduszu Sprawiedliwości organizowana jest pomoc prawna, a w razie potrzeby – wsparcie psychologa i tłumacza (również tłumacza języka migowego). Osoba pokrzywdzona może liczyć na wsparcie materialne. Ze środków Funduszu pokrywane są koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji, a także np. aktywizacji zawodowej. Można ponadto otrzymać pomoc w zażegnaniu aktualnych problemów z opłatami czynszowymi.

Rodzaj pomocy jest dostosowany do indywidualnej sytuacji i ma bardzo konkretny wymiar. Osoby doznające przemocy domowej mogą liczyć na pomoc w znalezieniu schronienia, wsparcie prawne i psychologiczne. Otrzymają też pomoc materialną: bony żywnościowe, pokrycie kosztów zakupu odzieży czy środków czystości. Osobom pokrzywdzonym przemocą fizyczną lub psychiczną świadczona jest pomoc w zakresie rehabilitacji oraz zakupu leków, sprzętu ortopedycznego i medycznego niezbędnego do odzyskania zdrowia.

Także osoby, które padły ofiarą kradzieży lub oszustwa, mogą otrzymać niezbędną pomoc materialną. Prawnik pomoże napisać i złożyć stosowne wnioski czy przeanalizować dotychczasową dokumentację prawną. Wsparcie psychologiczne zapewni psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra.

„Pomagamy każdemu pokrzywdzonemu bez względu na to, jakim rodzajem przestępstwa został pokrzywdzony. Pamiętaj, że nikt nie ma prawa naruszać Twojej nietykalności cielesnej, nękać Cię, pozbawić bezprawnie wolności, krzywdzić Cię psychicznie i fizycznie. Zgłoś się do jednego z naszych ośrodków pomocy i porozmawiaj z osobą pierwszego kontaktu. Razem znajdziemy rozwiązanie” – przekonuje Ministerstwo Sprawiedliwości.