Zawieranie umów – o tym warto wiedzieć

Zanim cokolwiek podpiszesz – przeczytaj uważnie! Wiele osób zawiera umowy bez wcześniejszej analizy ich zapisów. Konsekwencje mogą być naprawdę przykre. Niekorzystna taryfa na telewizję czy telefon, pożyczka z gigantycznymi odsetkami albo związanie się na wiele lat z danym operatorem to tylko niektóre przykłady. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy.

Nim podpiszesz…

Warto poprosić firmę o przesłanie wcześniej umowy na adres mailowy lub tradycyjną pocztą. Pozwoli to na spokojnie przeanalizować wszystkie zapisy. Czytanie umowy przy pracowniku firmy jest stresujące – presja czasu z pewnością nie sprzyja zrozumieniu szczegółów.

Zbyt obszerna, zajmująca kilkanaście stron umowa powinna zwrócić Twoją uwagę. Bezwzględnie należy dokładnie przeczytać cały tekst. Jeśli zapisy wydają się niezrozumiałe, lepiej skonsultować się z kimś przed podpisaniem (np. z prawnikiem).

Zwróć uwagę, czy w zapisach umowy nie wspomina się o załącznikach. Jeśli tak – upewnij się, że zostały Ci przekazane, i zapoznaj się z ich treścią. Często to właśnie w załącznikach umieszczane są kluczowe informacje dotyczące kosztów/ wysokości opłat.

W przypadku produktów inwestycyjnych (lokat, polis) nie daj się nabrać na symulacje. Zazwyczaj służą one jedynie pokazaniu zalet danego produktu i marginalizują ryzyko.

Czujność powinna wzbudzić także jednostronność umowy. Chodzi o sytuację, w której jednej stronie narzuca się twarde warunki, a druga nie ma żadnych obowiązków. Dobrym przykładem są tutaj kary umowne na wypadek niewywiązania się przez jedną stronę z jej zobowiązań i brak analogicznych kar dla drugiej strony.

Pamiętaj, że umowę można negocjować. Czytaj, analizuj i nie zgadzaj się na zapisy, które są krzywdzące lub których nie rozumiesz.