Oszustwa na wnuczka – coraz więcej pokrzywdzonych

60 milionów złotych – taką kwotę w sumie straciły osoby starsze oszukane metodą „na wnuczka”. To dane Policji obejmujące zaledwie ostatni rok! Policyjne statystyki pokazują, że liczba pokrzywdzonych w 2018 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. Jak podano w informatorze Komendy Stołecznej Policji, Związku Banków Polskich i warszawskiej Straży Miejskiej, zdecydowanej większości oszustów stosujących metodę „na wnuczka” nie udaje się sfinalizować przestępstwa: 73% odnotowanych przypadków dotyczy usiłowania, a 27% – dokonania czynu zabronionego. Mimo to policyjne statystyki pokazują jednoznacznie, że straty osób starszych na skutek oszustw metodą „na wnuczka” rosną. W 2017 r. łącznie wyniosły 53,9 mln zł. W ubiegłym roku – już ponad 60 mln.

Najwięcej pieniędzy seniorzy tracą w Warszawie i okolicach. Komenda Stołeczna Policji podała, że w jej rejonie (Warszawa i sąsiednie powiaty) w 2017 r. dokonano oszustw na kwotę 18,7 mln zł. Rok później kwota wzrosła do 22,4 mln!

Jeszcze wyraźniejszy wzrost odnotowały komendy wojewódzkie w Gdańsku i Katowicach. W roku 2018 suma strat na Pomorzu była czterokrotnie większa niż w 2017. Na Śląsku ofiarą oszustw padło dwa razy więcej seniorów, a łączna suma strat również niemal się podwoiła.

Najmniej oszustw odnotowały jednostki Policji w Rzeszowie (29 pokrzywdzonych na łączną kwotę 683 tys. zł) i Olsztynie (19 oszukanych, 752 tys. zł). Nie powinno to jednak uśpić czujności seniorów w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Zawsze należy zachować czujność!